Coaching jest relacją pomiędzy Coachem a Klientem.

Coach pełni rolę siły wspierającej rozwój człowieka i podążanie przez życie w zgodzie z posiadanymi przezeń umiejętnościami i predyspozycjami. Coach dokonuje tego poprzez stosowanie różnych technik i narzędzi, wcielając się w różne role, stosując różnorodne podejścia i zadania. Aby proces się powiódł, musi być zawsze oparty na bazowych założeniach takich jak:

- Klient ma wszystkie umiejętności, które są potrzebne do osiągnięcia jego celu/celów.

- Klient operuje wewnętrznym oprogramowaniem (zachowania, sposób myślenia, przekonania, wartości, obraz siebie…), które nie podlega ocenie jako dobre lub złe, ale jest rozważane pod kątem tego, czy służy obecnie klientowi czy już nie.

- Coach widzi Klienta zawsze na tle systemu, w którym klient chce zrealizować swoje cele.

- Coach wierzy w Klienta i jego możliwości bardziej niż on sam.

Dzięki takiemu podejściu Klient czuje się bezpiecznie.

Jego wartości i przekonania nigdy nie są podważane w sposób raniący, oceniający, dyskredytujący.

Coach nigdy nie uderza w tożsamość Klienta. Jest rodzajem sumienia, które na głos zadaje pytania Klientowi, budując jego dobry obraz siebie, motywację, siłę i wiarę w możliwości, a z drugiej strony biorąc pod rozwagę elementy, które mogą ten proces zaburzać, bojkotować, sabotować.

Jedynym warunkiem umożliwiającym coaching jest zgoda klienta na zmiany, co w wielu przypadkach wiąże się z wysiłkiem, ryzykiem i okresową niewygodą.